Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Mapa serwisu

Gmina Stargard


|--- Urząd Gminy

|--- Informacje KORONAWIRUS

|--- Referaty i stanowiska pracy

|--- Statut Gminy

|--- Jednostki organizacyjne

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 r.

            |--- RADA GMINY - VIII KADENCJA

                  |--- RADNI - oświadczenie majątkowe za 2020 rok

            |--- PRACOWNICY

      |--- Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 r.

            |--- PRACOWNICY

            |--- RADA GMINY - VIII KADENCJA

                  |--- RADNI - pierwsze oświadczenie majątkowe

                  |--- RADNI - oświadczenie majątkowe za 2019 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 r.

            |--- RADA GMINY - VIII KADENCJA

                  |--- RADNI - oświadczenie majątkowe za 2018 rok

            |--- PRACOWNICY

      |--- Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.

            |--- Pracownicy

                  |--- Pracownicy - oświadczenia majątkowe za 2018 rok

            |--- VIII Kadencja

                  |--- RADNI - pierwsze oświadczenie majątkowe

            |--- VII Kadencja

                  |--- RADNI - oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji

      |--- Oświadczenia majątkowe 2017 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe 2016 r.

            |--- Oświadczenia majątkowe 2016 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe 2015 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe 2014 r.

            |--- Radni -poczatek VII kadencji

            |--- Radni -koniec VI kadencji

      |--- Oświadczenia majątkowe 2013 r.

            |--- Pracownicy

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia majątkowe 2012 r.

            |--- Pracownicy

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia majątkowe 2011 r.

            |--- Pracownicy

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia majątkowe 2010 r.

            |--- Radni

            |--- Pracownicy

      |--- Oświadczenia majątkowe VI Kadencja -2010

      |--- Oświadczenia majątkowe V Kadencja -2010

      |--- Oświadczenia majątkowe 2009 r.

            |--- Pracownicy

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia majątkowe 2008 r.

            |--- Radni

            |--- Pracownicy

      |--- Oświadczenia majątkowe 2007 r.

            |--- Radni

            |--- Pracownicy

      |--- Oświadczenia majątkowe 2006 r.

            |--- Pracownicy

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia majątkowe V Kadencja.

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia majątkowe IV Kadencja

      |--- Oświadczenia majątkowe 2005 r.

            |--- Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy

            |--- PRACOWNICY

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia majątkowe 2004 r.

            |--- Pracownicy

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia majątkowe 2003 r.

            |--- Pracownicy

            |--- Radni

      |--- Oświadczenia majątkowe 2002 r.

            |--- Pracownicy

            |--- Radni

BIP


|--- Biuletyn Informacji Publicznej

|--- KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Organy Gminy


|--- Władze Gminy

|--- Rada Gminy

      |--- RADA GMINY VIII KADENCJI

      |--- RADA GMINY VII KADENCJI

            |--- PLAN PRACY RADY GMINY I JEJ KOMISJI NA 2017 ROK

            |--- KLUB RADNYCH

      |--- RADA GMINY VI KADENCJI

      |--- RADA GMINY V KADENCJI

      |--- RADA GMINY IV KADENCJI

|--- Sołectwa

      |--- Sołectwo Barzkowice

      |--- Sołectwo Golina

      |--- Sołectwo Grabowo

      |--- Sołectwo Grzędzice

      |--- Sołectwo Kiczarowo

      |--- Sołectwo Klępino

      |--- Sołectwo Koszewo

      |--- Sołectwo Krąpiel

      |--- Sołectwo Kurcewo

      |--- Sołectwo Lipnik

      |--- Sołectwo Lubowo

      |--- Sołectwo Małkocin

      |--- Sołectwo Pęzino

      |--- Sołectwo Poczernin

      |--- Sołectwo Rogowo

      |--- Sołectwo Skalin

      |--- Sołectwo Smogolice

      |--- Sołectwo Sowno

      |--- Sołectwo Strachocin

      |--- Sołectwo Strumiany

      |--- Sołectwo Strzyżno

      |--- Sołectwo Sułkowo

      |--- Sołectwo Święte

      |--- Sołectwo Trzebiatów

      |--- Sołectwo Tychowo

      |--- Sołectwo Ulikowo

      |--- Sołectwo Warchlino

      |--- Sołectwo Witkowo Pierwsze

      |--- Sołectwo Witkowo Drugie

      |--- Sołectwo Żarowo

Rada Gminy


|--- Transmisja

|--- Porządki obrad /protokoły

      |--- VIII KADENCJA

      |--- VII KADENCJA

      |--- VI KADENCJA

            |--- Protokoły z sesji

      |--- V KADENCJA

            |--- Protokoły z sesji

      |--- IV KADENCJA

            |--- Protokoły z sesji

|--- Komisje /protokoły

      |--- VIII KADENCJA

            |--- Komisje wspólne

            |--- Komisja Rewizyjna

            |--- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

            |--- Komisja Socjalno-Porządkowa i Oświaty

            |--- Komisja Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

      |--- VII KADENCJA

            |--- Komisje wspólne

            |--- Komisja gospodarki mienia komunalnego i budżetu

                  |--- PLAN PRACY

            |--- Komisja socjalno-porządkowa i oświaty

                  |--- PLAN PRACY

            |--- Komisja rewizyjna

                  |--- PLAN PRACY

      |--- VI KADENCJA

            |--- Protokoły z posiedzeń komisji wspólnych

            |--- Komisja rewizyjna

            |--- Komisja socjalno-porządkowa i oświaty

            |--- Komisja gospodarki mienia komunalnego i budżetu

      |--- V KADENCJA

            |--- Komisja rewizyjna

            |--- Komisja socjalno-porządkowa i oświaty

            |--- Komisja gospodarki mienia komunalnego i budżetu

|--- Interpelacje Radnych

      |--- Dotyczy: Lokalizacji budowy PSZOK

      |--- Dotyczy: Namalowania linii rozgraniczjącej pasy ruchu oraz skrajnie na odcinkach dróg

      |--- Dotyczy: Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Strachocinie

      |--- Dotyczy: Ustawienia tablic informacyjnych z uaktualnionym planem ulic w miejscowości Grzędzice

      |--- Dotyczy: Utwardzenia kostką brukową terenu przystanku autobusowego w miejscowości Grzędzice

      |--- Dotyczy: Budowy fragmentów chodników w miejscowości Grzędzice

      |--- Dotyczy: Budowy chodnika na ul. Przedwiośnie w miejscowości Grzędzice przy zjeździe z ronda

      |--- Dotyczy: systemu powiadamiania alarmowego na terenie wsi Sowno

      |--- Dotyczy: Odnowy poniemieckich cmentarzy

      |--- Dotyczy: Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu"

      |--- Dotyczy: Podania informacji ilu pracowników Gminy Stargard posiada zgodę na dodatkowe lub na prowadzenie własnej działalności gospodarczej

      |--- Dotyczy: Terminu posadowienia kontenerów przy szkole w Grzędzicach i Strachocinie

      |--- Dotyczy: Rozpowszechnienia informacji w sprawie płacenia podatku PIT w miejscu zamieszkania

      |--- Dotyczy: Przebudowa skrzyżowania Lipnik-Grzędzice

      |--- Dotyczy: Przebudowy drogi Stargard-Sowno

      |--- Dotyczy: Infrastruktury Żarowa

      |--- Dotyczy: Funkcjonowania Straży Gminnej

      |--- Dotyczy: Nielegalnego wysypiska śmieci w Grzędzicach

      |--- Dotyczy: Kanalizacja Grzędzice

      |--- Dotyczy: Droga Lipnik-Lubowo

|--- Zapytania Radnych

      |--- Dotyczy: złożenia wniosku o dofinasowanie zadań (przebudowa drogi gminnej - Krąpiel) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

      |--- Dotyczy: budowy chodników w ciągu drogi gminnej - ul. Gryfa w m. Grzędzice

      |--- Dotyczy: w sprawie przebudowy drogi stanowiącej ulicę Klonową w m. Grzędzice

      |--- Dotyczy: projektu uchwały pod nr XIX/9/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.

      |--- Dotyczy: pobierania opłat za wyżywienie w Publicznym Przedszkolu w Sownie oraz funkcjonowania tego Przdszkola od 1 września 2020 r.

      |--- Dotyczy: wykonania naprawy elewacji świetlicy wiejskiej w Krąpielu

      |--- Dotyczy: prawidłowości dokonywanych zmian w projekcie uchwały Nr XVII/10/20 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.

      |--- Dotyczy: etapu realizacji zadania - wynajęcia kruszarki do kamieni

      |--- Dotyczy: realizacji utwardzenia terenu przystanku komunikacyjnego (03) w m. Grzędzice przy ul. Gryfa

      |--- Dotyczy: realizacji utwardzenia poboczy ulic w miejscowości Grzędzice

      |--- Dotyczy: etapu ustalenia kosztorysów oraz budowy odcinków chodnika w pasie drogi gminnej w m. Grzędzice

      |--- Dotyczy: możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

      |--- Dotyczy: odbioru prac remontowych odcinka drogi gminnej Grzędzice - Żarowo

      |--- Dotyczy: informacji odnośnie zamawiania przez Gminę projektów inwestycyjnych, koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowych

      |--- Dotyczy: remontu i stanu technicznego drogi gminnej w miejscowości Pęzino-prowadzącej w kierunku Szkoły Podstawowej w Pęzinie

      |--- Dotyczy: rozwiązań komunikacyjnych dla mieszkańców Grzędzic na czas przebudowy drogi w miejscowości Grzędzice

|--- Projekty uchwał

      |--- ROK 2021

      |--- ROK 2018

      |--- Nie ma jeszcze projektów uchwał na najbliższą sesje

|--- Sprawy różne

      |--- Wniosek Radnej Agnieszki Bieniek o sprawdzenie jakości wody w m. Grzędzice

      |--- Wniosek Radnej Agnieszki Bieniek dotyczący ujawnienia harmonogramu napraw dróg gminnych w m. Grzędzice

      |--- Zapytania złożone przez radnego Pana Sebatiana Janiaka podczas obrad VI sesji Rady Gminy Stargard

      |--- Odpowiedź na pytanie radnej Pani Agnieszki Bieniek w sprawie zakeresu inwestycji związanej z przebudową drogi gminnej w Grzędzicach

      |--- Prośba o informacje na temat stanu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Stargard

      |--- Analiza porównawcza w zakresie organizacyjno-finansowym Szkoły Podstawowej w Strachocinie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach w Gminie Stargard.

|--- Informacja COVID-19

Dokumenty


|--- Baza Aktów Własnych -Uchwały od 2012 -Zarządzenia od 2020

|--- Baza Aktów Własnych do 2011

      |--- Uchwały VI kadencja

      |--- Uchwały V kadencja

      |--- Uchwały IV kadencja

            |--- 246 Nr XXXII/246/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święte, obejmującej projektowany węzeł komunikacyjny Święte

            |--- 244 Nr XXXIII/244/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na 2006 rok

            |--- 216 Nr XXIX/216/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla obrębów Grzędzice i Żarowo

            |--- 215 Nr XXIX/215/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu „Aglomeracji Ulikowo”

            |--- 105 Nr XIII/105/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy STARGARD SZCZECIŃSKI

            |--- 106 Nr XIII/106/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy STARGARD SZCZECIŃSKI

|--- Zarządzenia (wybrane)

|--- Ogłoszenia

      |--- Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

      |--- Ogłoszenia Susza 2019

      |--- INFORMACJA - działalność lobbingowa

      |--- OGŁOSZENIA - PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY

      |--- INFORMACJA - pomoc prawna

      |--- OGŁOSZENIA -PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO

            |--- Otwarty konkurs ofert 2020

            |--- Otwarty konkurs ofert 2020

            |--- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego.

            |--- Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

      |--- OGŁOSZENIA - dotacje

            |--- Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na realizcję zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 r.

            |--- Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego

            |--- Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na realizcję zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018

            |--- Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na realizcję zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego

            |--- Przyznanie dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert

      |--- ŁOWIECTWO

            |--- Książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

            |--- Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - podział województwa na obwody łowieckie

            |--- 2021

                  |--- Polowania zbiorowe

            |--- 2020

                  |--- Polowania zbiorowe

            |--- 2019

                  |--- Polowania zbiorowe

            |--- 2018

                  |--- Polowania zbiorowe

      |--- PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

      |--- OGŁOSZENIA - konsultacje społeczne

      |--- OGŁOSZENIA - rozwoju sportu

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

            |--- OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY STARGARD W 2021 ROKU

            |--- Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu - 2019

            |--- OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2018 roku

            |--- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2017 r.

      |--- Ochrona Środowiska

            |--- Program Ochrony Środowiska

            |--- Gospodarka niskoemisyjna

      |--- OŚWIATA

      |--- Lokalizacja Inwestycji Celu Publicznego

      |--- OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA INNYCH URZĘDÓW I INSTYTUCJI

            |--- Obwieszczenia SSOM

                  |--- Obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2016 r.

            |--- Uchwała Nr 2/05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie: ustaleń dotyczących zasad i trybu postępowania przy opracowywaniu, realizacji,nadzorze i rozliczaniu zadań

      |--- KONSULTACJE

            |--- Informacja o konsultacjach społecznych na temat dokumentacji projektowej do zadania pn. "Budowa infrastruktury drogowej polegajacej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i scieżki rowerowej w Grzędzicach"

            |--- Odwołanie konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

            |--- Konsultacje społeczne dotyczące Programu współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

            |--- Konsultacje społeczne dotyczace Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

            |--- Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.

            |--- Konsultacje w sprawie PLANU TRANSPORTOWEGO

            |--- Konsultacje w sprawie zmiany nazwy gminy i siedziby powiatu

            |--- Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Grabowa i Małkocina 2012

            |--- Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Krąpiel 2010

            |--- Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Witkowo Drugie 2008

            |--- Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Witkowo Pierwsze 2008

            |--- Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Siwkowo 2008

            |--- Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Warchlinko 2008

            |--- Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Siwkowo 2010

            |--- Konsultacje z mieszkańcami miejscowości Warchlinko 2010

      |--- Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

            |--- OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Ulikowo i Krąpiel

      |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

            |--- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Strachocin - ponowne wyłożenie

            |--- Koncepcja urbanistyczna zagospodarowania terenu, obręb Grzędzice

            |--- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Strachocin

      |--- PODATEK AKCYZOWY

      |--- OGŁOSZENIA DO 2008.12.31

      |--- DECYZJE ŚRODOWISKOWE

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 42 MW składającej się z 42 instalacji każda o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej numerem 109/24, położonej w obrębie Żarowo oraz na działkach oznaczonych numerami 160/2 i 157, położonych w obrębie Smogolice

            |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 60 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą? na działce oznaczonej numerem 321/6, położonej w obrębie Kiczarowo

            |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce oznaczonej numerem 154/1, obręb Smogolice, gmina Stargard

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW, składającej się z 14 instalacji każda o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach oznaczonych numerami 136/2, 136/3 oraz 180/2 położonych w obrębie Smogolice

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 16 MW, składającej się z 16 instalacji każda o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach oznaczonych numerami 470, 471, 472/1, 472/2, 473/1, 473/2, położonych w obrębie Grzędzice

            |--- Budowia farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych numerami 215 oraz 216,

            |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej Witkowo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce oznaczonej numerem 51, położonej w obrębie Witkowo

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 122, położonej w obrębie Grabowo

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23 MW składającej się z 23 instalacji każda o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 82/1, położonej w obrębie Golczewo

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW, składającej się z dwóch instalacji do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej numerem 111, położonej w obrębie Golina

            |--- Zespół elektrowni fotowoltaicznych PV Stargard wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na terenie działek nr 10/5, 10/6, 10/7 i 10/8, położonych w obrębie 0026 Tychowo, gmina Stargard, o łącznej mocy do 80,0 MW,

            |--- Budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej numerem 80, położonej w obrębie Lubowo,

            |--- Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MWp z możliwością etapowania, na działce oznaczonej numerem 321/6, położonej w obrębie Kiczarowo

            |--- Rozbudowa centrum handlowego wraz z parkingami, drogami dojazdowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną o zespół sklepów wielobranżowych, zlokalizowanych przy ul. Szczecińskiej w miejscowości Lipnik na działkach o nr 571/11, 571/13, 571/15, 571/16, 571/19, 571/21, 791, 27/127 oraz fragment działki nr 571/23, obręb Lipnik

            |--- Zespół elektrowni fotowoltaicznych PV Stargard wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną?, zlokalizowanego na terenie działek nr 10/5, 10/6, 10/7 i 10/8, położonych w obrębie 0026 Tychowo, gmina Stargard, o łącznej mocy do 80,0 MW

            |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MWp z możliwością etapowania, na działce oznaczonej numerem 321/6, położonej w obrębie Kiczarowo

            |--- Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej numerem 80, położonej w obrębie Lubowo

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 200 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami 154/5, 155, 171/2, 172/2, 173, 185/2, 187/2 i działkach stanowiących drogi 184, 186, 188, 212, położonych w obrębie Czarnkowo, gmina Marianowo oraz na działkach oznaczonych numerami 246/1, 246/2, 246/3, 246/4, 247/1, 247/2 i działkach stanowiących drogi 267,268, położonych w obrębie Pęzino,

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki oznaczonej numerem 17, położonej w obrębie Strachocin

            |--- Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Golinka-Barzkowice

            |--- Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej numerem 19/1, położonej w obrębie Strachocin

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej numerem 19/2, położonej w obrębie Strachocin

            |--- Budowia farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działek oznaczonych numerami 19/1 i 19/2, położonych w obrębie Strachocin

            |--- Zalesienie działki oznaczonej numerem 27/2, położonej w obrębie Wierzchląd

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW, składającej się z trzech instalacji do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej numerem 18, położonej w obrębie Strachocin

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, składającej się z czterech instalacji do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem 11, położonej w obrębie Strachocin

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, składającej się z czterech instalacji do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej numerem 12/4, położonej w obrębie Strachocin

            |--- "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działkach oznaczonych numerami 58/5 oraz 58/6, położonych w obrębie Grabowo, gmina Stargard.

            |--- "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z infrastrukturą techniczną", na działce oznaczonej numerem 139, położonej w obrębie Golina, gmina Stargard.

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MW, składającej się z dwóch instalacji do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej numerem 111, położonej w obrębie Golina, gmina Stargard

            |--- Rozbudowa drogi S10 w zakresie węzła Stargard Zachód wraz z budową niezbędnej infrastruktury

            |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych przewidzianej do lokalizacji na działkach nr 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55/15, 55/16, 55/17, obręb Trzebiatów, gmina Stargard

            |--- Budowa stacji gazowej z układem regulacji ciśnienia o przepustowości Q=50000 m3n/h, MOP 6,3 /5,4 MPa, odcinka przewodu wlotowego DN300 MOP 6,3 MPa, odcinka przewodu wylotowego DN300 MOP 5,4 MPa?, realizowanej w ramach zadania pn.: ?Zabudowa układu redukcji ciśnienia na kierunek Szczecin na SRP Stargard ? Lipnik

            |--- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Zespół elektrowni fotowoltaicznych PV Stargard wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na terenie działek nr 10/5, 10/6, 10/7 i 10/8, położonych w obrębie 0026 Tychowo, gmina Stargard, o łącznej mocy do 80,0 MW.

            |--- Budowia farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 201/6 w miejscowości Grabowo B

            |--- Budowia farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 201/6 w miejscowości Grabowo A

            |--- Budowia farmy fotowoltaicznej o mocy 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną?, na działce oznaczonej numerem 173,174,175, położonych w obrębie Żarowo, gmina Stargard

            |--- Budowia farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 64/1 w miejscowości Lubowo

            |--- Zespół elektrowni fotowoltaicznej PV Stargard o łącznej mocy do 80,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, w obrębie 0026 Tychowo

            |--- Budowia centrum handlowego wraz z parkingami, drogami dojazdowymi oraz niezbędnej infrastruktury technicznej zlokalizowanego przy ulicy Stargardzkiej w miejscowości Lipnik, na działkach oznaczonych numerami 571/11, 571/13, 571/15, 571/16 oraz fragm. działek oznaczonych numerami 571/6, 571/12, 571/14, położonych w obrębie Lipnik, gmina Stargard

            |--- Budowia farmy solarnej składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 2,0 MW, na działce oznaczonej numerem 44, obręb Rogowo, gmina Stargard

            |--- Rozbudowia drogi ekspresowej S10 na odcinku Szczecin-Stargard oraz budowie Obwodu Utrzymania Drogowego wewnątrz węzła drogowego Stargard Zachód

            |--- Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami 419/2, 419/3, 419/4, położonych w obrębie Poczernin

            |--- Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 33 MW w okolicach miejscowości Dąbrowica, na części działki 383, obręb Warchlino, gmina Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW składającej się z 30 instalacji o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych numerami 392/6, 392/7, 392/9, położonych w obrębie Grzędzice, gmina Stargard

            |--- Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 4,50 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 241/4 w miejscowości Żarowo, gmina Stargard

            |--- Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW i powierzchnią zabudowy do 8,0 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 237/1, obręb Żarowo, gmina Stargard

            |--- Budowa elektrowni słonecznej PV wraz z infrastrukturą towarzyszącą

            |--- Budowa Obwodu Utrzymania Drogowego w ciągu drogi ekspresowej S10 na odcinku Szczecin-Stargard

            |--- Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą? na działkach oznaczonych numerami: 10, 401, 400/2, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 416/1, położonych w obrębie Strachocin, oraz na działkach oznaczonych numerami: 298, 299/2 i 299/3, położonych w obrębie Kiczarowo, gmina Stargard, o mocy do 17 MW

            |--- Budowia elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych? zlokalizowanej na działkach nr 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55/15, 55/16, 55/17, obręb Trzebiatów, gmina Stargard, województwo zachodniopomorskie.

            |--- Budowa centrum handlowego wraz z parkingami, drogami dojazdowymi oraz niezbędnej infrastruktury technicznej zlokalizowanego przy ulicy Stargardzkiej w miejscowości Lipnik, na działkach oznaczonych numerami 571/6, 571/11, 571/12, 571/13, 571/15 oraz fragm. działki oznaczonej numerem 571/16

            |--- Wydobywanie piasku i żwiru ze złoża kopalin "Strzyżno"

            |--- Zbieranie, składowanie i odzysk odpadów z tworzyw sztucznych

            |--- Budowa parkingu na działce oznaczonej numerem 322, obręb Strachocin

            |--- Obwieszczenie RDOŚ

            |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi na terenie działek oznaczonych numerami 26/33 oraz 26/34, obręb Barzkowice

            |--- Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo, gmina Stargard

            |--- Budowia farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej numerem 14/2, położonej w obrębie Lipnik

            |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, zlokalizowanej na działce nr 69/2 obręb Golczewo

            |--- Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo,gmina Stargard

            |--- Budowa stacji paliw na działce oznaczonej numerem 19/3, położonej w obrębie Krąpiel, gmina Stargard Szczeciński

            |--- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica

            |--- Rozbudowa istniejącego gospodarstwa w miejscowości Barzkowice poprzez budowę zbiornika ziemnego na płynne odchody zwierzęce

            |--- Budowa zbiornika ziemnego na płynne odchody zwierzęce na dz. nr 37/13, obręb Barzkowice

            |--- ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ FERMY TUCZU DROBIU ZLOKALIZOWANEJ W MIEJSCOWOŚCI KRĄPIEL GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI

            |--- Rozbudowa Wytwórni Betonu Towarowego w Strachocinie 53, firmy Lafarge Beton Towarowy Sp. z o.o. obejmującego budowę dodatkowego silosu magazynowania materiałów sypkich oraz budowę systemu zbiorników (osadników) sedymentacyjnych wód popłucznych z mycia betonomieszarek, na działce oznaczonej numerem 344/6, obręb Strachocin

            |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3,0 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7,55/8, 55/9, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55/15, 55/16 ,55/17, położonych w obrębie Trzebiatów

            |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami 152, 153, 157, 158, 164, 165, 167, 168, 169, położonych w obrębie Kurcewo, gmina Stargard Szczeciński

            |--- Budowa stacji paliw BP na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 571/14, położonej w obrębie Lipnik

            |--- Budowa 3 elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda (jt. do 9 MW) zadanie 3 Małkocin, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną na działkach 7/9, 92, 101 obręb Małkocin

            |--- Budowa 7 elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda (jt. do 21 MW) zadanie 2 Małkocin, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną na działkach 52, 56, 93, 172/3, 221/1, obręb Małkocin

            |--- Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o mocy łącznej do 69 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną - obręb Małkocin i Grabowo

            |--- Budowa 4 elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda (jt. do 12 MW) zadanie 4 Grabowo/Małkocin, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną na działkach 178, 179, 189, obręb Grabowo oraz 232/15, obręb Małkocin

            |--- Budowa 4 elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda (jt. do 12 MW) zadanie 1 Małkocin, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną na działkach 5, 144/1, 164/6, 193/3 obręb Małkocin

            |--- Budowa 5 elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda (jt. do 15 MW) zadanie 5 Grabowo, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną na działkach 28/5, 28/3, 102, 122, 128, obręb Grabowo

            |--- Wydobywanie kopalin (kruszywa naturalnego) ze złoża naturalnego "Strzyżno" rozszerzenie obszaru eksploatacji na działce o numerze geodezyjnym 42/1 obręb Strzyżno, gmina Stargard Szczeciński oraz na działkach 21/1 i 21/2 w obrębie ewidencyjnym Warnice, gmina Warnice

            |--- Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów -budowa przepławek dla ryb w ramach realizowanego programu LIFE+

            |--- Zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynki montażowni i przerobu z tworzyw sztucznych na elementy infrastruktury bezpieczeństwa drogowego znaki, azyle drogowe zlokalizowanych na działce oznaczonej numerem 102, obręb Tychowo

            |--- Lokalizacja podziemnego zbiornika na olej napędowy (o poj. 20m3) wraz z wiatą na dystrybutor na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 258/7, obręb Pęzino, gmina Stargard Szczeciński

            |--- Zmiana lokalizacji i przebudowa separatora oleju i zbiornika bezodpływowego odwodnienia stanowisk transformatorowych na terenie Głównego Punktu Zasilania energetycznego wraz z uzbrojeniem rurociągu na terenie istniejącego Zespołu Elektrowni Wiatrowych Tychowo obręb Trzebiatów

            |--- Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z przyłączem do zasilania palników gazowych w suszarni zboża

            |--- Instalacja energooszczędnej suszarni próżniowej do drewna na potrzeby Zakładu Stolarskiego w Lipniku

            |--- Zakup maszyn i urządzeń celem wdrożenia innowacyjnej technologii przerobu odpadów z tworzyw sztucznych i gumy na elementy infrastruktury bezpieczeństwa drogowego azyle drogowe w miejscowości Strachocin

            |--- Przebudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku Zagość-Kunowo-Skalin-rondo Golczewo

            |--- Budowa kanalizacji sanitarnej w Grzędzicach

            |--- Budowa i przebudowa drogi gminnej Stargard-Witkowo

            |--- Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z myjnią dla samochodów osobowych i ciężarowych przy ulicy Szczecińskiej w Lipniku

            |--- Odbudowa (modernizacja) koryta rzeki Krąpiel

            |--- Rozbudowa istniejącego gazociągu średniego ciśnienia na trasie Pęzino-Krąpiel-Trzebiatów oraz gazyfikacja miejscowości Pęzino, Krąpiel, Trzebiatów

            |--- Przebudowa drogi powiatowej Stargard-Sowno

            |--- Budowa warsztatu samochodowego w miejscowości Żarowo

            |--- Budowa stacji paliw z wiatą, z parkingami dla tirów i zespołem urządzeń, budowli, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek motelu z restauracją oraz budowie hali magazynowej w miejscowości Krąpiel

|--- Obwieszczenia

      |--- Komunalizacja gruntów

|--- Konsultacje społeczne

      |--- Konsultacje z mieszkańcami Gminy Stargard w sprawie projektów Statutów Sołectw Gminy Stargard

|--- Regulaminy

|--- Rejestr umów

|--- Rejestry

      |--- Ewidencja przedszkoli

      |--- EWIDENCJA OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH

      |--- Rejestr Instytucji Kultury

      |--- REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

      |--- Rejestr umów

|--- Petycje

      |--- Petycje 2021

            |--- Petycja 04.05.2021.152.10

            |--- Petycja 04.05.2021.152.9

            |--- Petycja 04.05.2021.152.8

            |--- Petycja 04.05.2021.152.7

            |--- Petycja 04.05.2021.152.6

            |--- Petycja 30.03.2021

            |--- Petycja 04.03.2021

            |--- Petycja 01.03.2021

            |--- List otwarty-petycja

      |--- Petycja 29.12.2020

      |--- Petycja 21.12.2020

      |--- Petycja 15.12.2020

      |--- Petycja 10.12.2020

      |--- 2020-07-28

      |--- 2020-05-25

      |--- 2020-03-27

      |--- 2020-03-11

      |--- 2020-03-04

      |--- 2019-03-12

      |--- 2019-01-22

      |--- 2018-09-28

      |--- 2018-09-13

      |--- 2017-12-06

      |--- 2017-09-14

      |--- 2017-09-04

      |--- 2017-05-19

      |--- 2017-02-07

            |--- Petycja z dnia 07_02-2017

      |--- 2016-10-29

            |--- Petycja z dnia 29.10.2016 r.

            |--- Odpowiedź na petycję z dnia 29.10.2016 r.

      |--- 2016-10-25

      |--- 2016-10-13

      |--- 2016-10-10

|--- Informacja publiczna

      |--- Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

      |--- Informacja publiczna

|--- Podatki gminne

      |--- 2016

            |--- Opłata targowa

            |--- Podatek leśny

            |--- Podatek od nieruchomości

            |--- Podate rolny

            |--- Podatek od środków transportowych

|--- Kontrole

|--- Projekty

|--- Dokumenty

      |--- Raport o stanie gminy za 2020 rok

      |--- Raport o stanie gminy za 2019 rok

      |--- Raport o stanie gminy za 2018 rok

      |--- STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI NA LATA 2014-2020

      |--- Informacja dotycząca sprzedaży napojów alkoholowych

            |--- Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

      |--- Sprawozdania z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podniotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego

      |--- Infrastruktura techniczna

      |--- Ochrona Środowiska

      |--- Nazwy ulic w miejscowościach Gminy Stargard Szczeciński

            |--- Witkowo Drugie

            |--- Witkowo Pierwsze

            |--- Sowno

            |--- Radziszewo

            |--- Lipnik

            |--- Grzędzice

      |--- Plany rozwoju miejscowości Gminy Stargard Szczeciński

      |--- Plany odnowy miejscowości Gminy Stargard Szczeciński

      |--- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

      |--- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

            |--- Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strzyżno.

            |--- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI 2007

Budżet


|--- Budżet i opinie RIO

      |--- Budżet 2021

      |--- Budżet 2020

      |--- Budżet 2019

      |--- Budżet 2018

      |--- Budżet 2017

      |--- Budżet 2016

      |--- Budżet 2015

      |--- Budżet 2014

      |--- Budżet 2013

      |--- Budżet 2012

      |--- Budżet 2011

      |--- Budżet 2010

      |--- Budżet 2009

      |--- Budżet 2008

      |--- Budżet 2007

      |--- Budżet 2006

      |--- Budżet 2005

            |--- Uchwała budzetowa 2005

            |--- Budżet 2005 -zmiany

            |--- Budżet 2005 -aktualny

|--- Sprawozdania finansowe

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

|--- Sprawozdania z wykonania budżetu

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

      |--- 2010

      |--- 2009

      |--- 2008

      |--- 2007

|--- Wieloletnia Prognoza Finansowa

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

|--- Informacje

WYBORY


|--- Dokumenty

|--- Sejm i Senat 2019

|--- Ławnicy 2020-2023

|--- Parlament Europejski 2019

|--- Samorząd 2018

      |--- PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY STARGARD

      |--- PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Stargard

      |--- Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Stargardzie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

|--- Samorząd 2019 -uzupełniajace

|--- Prezydent 2020

      |--- Informacje Urzędnika Wyborczego

      |--- Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

Spisy powszechne


|--- Powszechny Spis Rolny 2020

|--- Narodowy Spis Powszechny 2021

      |--- Loteria Narodowego Spisu Powszechnego

      |--- Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

      |--- Narodowy Spis Powszechny

Druki urzędowe


|--- Druki

      |--- Lokalizacja w pasie drogowym

      |--- Warunki techniczne na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

      |--- Formularz aktualizacyjny ZAP-3

      |--- Wpis do ewidencji innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego

      |--- Wniosek o współfinansowanie wody i kanalizacji

      |--- WNIOSEK o wydanie zgody na budowę-przebudowę zjazdu z drogi

      |--- Zajęcie pasa drogowego

      |--- ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

      |--- Druki podatkowe

            |--- 2012

            |--- 2011

|--- Wnioski

      |--- RZĄDOWY PROGRAM WYPRAWKA SZKOLNA 2015

      |--- RZĄDOWY PROGRAM WYPRAWKA SZKOLNA 2014

      |--- RZĄDOWY PROGRAM WYPRAWKA SZKOLNA 2013

      |--- Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

      |--- WNIOSEK zgłoszenie potrzeby skorzystania z usług tłumacza języka migowego

      |--- Dofinsowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

      |--- Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

      |--- Ewidencja ludności i dowody osobiste

            |--- Klauzula ewidencja ludności

      |--- Ochrona środowiska

      |--- Handel alkoholem

      |--- Fundusz Sołecki

      |--- Planowanie przestrzenne

            |--- Dokumenty dot. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

            |--- Dokumenty dot. planu zagospodarowania przestrzennego

            |--- Dokumenty dot. inwestycji celu publicznego

            |--- Dokumenty dot. nadania numeru porządkowego dla nieruchomości

            |--- Dokumenty dot. warunków zabudowy

Przetargi


|--- Regulamin udzielania zamówień

|--- Zamówienia publiczne powyżej 130000 zł

|--- Zamówienia publiczne do 130000 zł

      |--- Wykonywanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Stargard.

      |--- Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej p.n. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)- II postępowanie - Unieważniony.

      |--- Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej p.n. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)- unieważniony.

      |--- Wykonanie projektu budowlanego na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Witkowo dz. nr 285/2 z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

|--- Archiwum zamówień publicznych powyżej 30000 euro

|--- Archiwum zamówień publicznych do 30000 euro

      |--- Wykonanie prac polegających na utrzymaniu zieleni w nieruchomościach stanowiących własność gminy Stargard w roku 2021.

      |--- Wykonanie strony internetowej dla Urzędu Gminy Stargard

      |--- Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Stargard

      |--- Wykonanie prac geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu granicy nieruchomości położonej w obrębie Grzędzice

      |--- Wykonanie prac polegających na utrzymaniu zieleni w nieruchomościach stanowiących własność gminy Stargard w roku 2020.

      |--- Prowadzenie akcji zimowej na drogach w Gminie Stargard w sezonie zimowym 2019/2020- II postępowanie.

      |--- Wykonywanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Stargard II postępowanie.

      |--- Wykonywanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Stargard.

      |--- GKI.271.118.2019.G.Ch. Oferta- Prowadzenie akcji zimowej na drogach w Gminie Stargard w sezonie zimowym 2019/2020

      |--- Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard.

      |--- Wykonanie prac polegających na utrzymaniu zieleni w nieruchomościach stanowiących własność gminy Stargard w roku 2019.

      |--- Odśnieżanie dróg w Gminie Stargard w sezonie 2018/2019 r.

      |--- Kompleksowe wyposażenie Sali konferencyjnej wraz z systemem obsługi Rady Gminy.

      |--- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie.

      |--- Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach Etap II-II przetarg- UNIEWAŻNIONY.

      |--- Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach Etap II- unieważniony.

      |--- Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie- Unieważniony.

      |--- Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie- unieważniony brak ofert.

      |--- Roboty budowlane w remizie strażackiej w Pęzinie.

      |--- Odśnieżanie dróg w Gminie Stargard w sezonie zimowym 2017/2018.

      |--- Wykonanie miejsca rekreacyjnego w Krąpielu gmina Stargard- II Postepowanie.

      |--- Wykonanie miejsca rekreacyjnego w Krąpielu gmina Stargard- Unieważniony.

      |--- Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach- Etap II.

      |--- Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dot. budowy oświetlenia drogowego w Gminie Stargard.

      |--- Wykonywanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Stargard w ilości ok. 62,06 Mg.

      |--- Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dot. budowy oświetlenia drogowego w Gminie Stargard.

      |--- Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej Remizy Strażackiej w Grzędzicach.

      |--- Wykonanie prac polegających na utrzymaniu zieleni w nieruchomościach stanowiących własność gminy Stargard w roku 2017

      |--- Prowadzenie akcji zimowej w sezonie 2016/2017

      |--- Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Renault Master

      |--- Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Renault Master

      |--- Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Renault Master

      |--- Wykonywanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Stargard w ilości ok. 160,96 Mg.

      |--- Powtórne ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Renault Master

      |--- Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Renault Master

      |--- Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w Lipniku.

      |--- Wykonanie elewacji budynku ośrodka zdrowia wraz z malowaniem i wymianą okna i drzwi zewnętrznych w miejscowości Pęzino.

      |--- Wykonanie prac polegających na utrzymaniu zieleni w nieruchomościach stanowiących własność gminy Stargard w roku 2016.

      |--- Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Stargard Szczeciński w sezonie zimowym 2015/2016 rok.

      |--- Wykonanie prac polegających na określeniu wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

      |--- Wykonywanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Stargard Szczeciński w ilości ok. 72,58 Mg

      |--- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej nr 26 (ul. Lipowa) w okolicach budynku mieszkalnego nr 12 w Lipniku na działkę nr 739, wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń.- Unieważniony.

      |--- Położenie polbruku przy świetlicy w Poczerninie

      |--- Budowa małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Lipnik Gmina Stargard Szczeciński

      |--- Wykonanie prac polegających na utrzymaniu zieleni w nieruchomościach stanowiących własność gminy Stargard Szczeciński w roku 2015.

      |--- Dzierżawa urządzenia samoczynnie rejestrującego wykroczenia w ruchu drogowym wraz z pojazdem samochodowym oraz zapewnieniem szkolenia i obsługi techniczno?serwisowej dla Straży Gminnej Gminy Stargard Szczeciński

      |--- Remont pomostu i budowa placu zabaw oraz ścieżki spacerowej w miejscowości Wierzchląd gmina Stargard Szczeciński.

      |--- Prowadzenie akcji zimowej w Gminie Stargard Szczeciński.

      |--- Wykonanie elewacji budynku ośrodka zdrowia wraz z malowaniem i wymianą okna i drzwi zewnętrznych w miejscowości Pęzino.

      |--- Roboty Budowlane polegające na remoncie istniejącej nawierzchni utwardzonej wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych na terenie przed budynkiem świetlicy wiejskiej, a także remont istniejącej kanalizacji sanitarnej prowadzącej do budynku świetlicy zlokalizowanej w miejscowości Poczernin na dz. geod. 445, 44/3 i 247 gmina Stargard Szczeciński.- II postepowanie.

      |--- Remont nawierzchni, wykonanie nowych miejsc parkingowych na terenie przed budynkiem świetlicy wiejskiej, wraz z remontem istniejącej kanalizacji sanitarnej prowadzącej do budynku świetlicy zlokalizowanej w miejscowości Poczernin na dz. geod. 445, 44/3 i 247

      |--- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Warchlinku.

      |--- Sprzedaż i dostawa nowego kontenera do miejscowości Lipnik Gm. Stargard Szczeciński

      |--- Wykonywanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Stargard Szczeciński.

      |--- Remont schodów i parapetów wewnętrznych w świetlicy w Rogowie

      |--- Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi: Budowa boiska Pęzino, Budowa Świetlicy Strumiany, Założenie dodatkowych punktów świetlnych w miejscowości Kurcewo.

      |--- Konserwacja syntetycznej nawierzchni trawiastej boiska orlik w Witkowie Pierwszym, Gmina Stargard Szczeciński- nowe postępawanie.

      |--- Konserwacja syntetycznej nawierzchni trawiastej boiska orlik w Witkowie Pierwszym, Gmina Stargard Szczeciński.

      |--- Usługa wyłapywania bezpańskich psów i kotów wraz z ich transport do schroniska

      |--- Dostawa nowego obiektu kontenerowego metalowego łączonego do miejscowości Lipnik Gm. Stargard Szczeciński

      |--- Wykonanie robót budowlanych obejmujących przygotowanie terenu pod plac rekreacyjny w miejscowości Koszewko.

      |--- Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją na potrzeby osób niepełnosprawnych, pomieszczenia nr 3 w obiekcie socjalnym zaplecza sportowego przy boisku Orlik w Witkowie Pierwszym, wraz z pracami dodatkowymi.

      |--- Wykonanie opracowań opisujących zakres robót i ustalających koszt ich wykonania dla poszczególnych zadań w 2014 r., których wartość robót nie przekracza 14 000 euro

      |--- Zakup samochodu nowego lub używanego osobowo terenowego typu SUV z napędem 4x4 dla potrzeb Straży Gminnej Gminy Stargard Szczeciński.

      |--- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- dla wykonania adaptacji dla potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenia nr 3 w Obiekcie Socjalnym Zaplecza Sportowego przy boisku orlik w Witkowie I, z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń włącznie.

      |--- Prowadzenie akcji zimowej sprzętem ciężkim odśnieżanie wskazanych dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Stargard Szczeciński w sezonie zimowym 2013/2014 r. Obejmujące usługę odśnieżania sprzętem ciężkim usuwania śliskości, odśnieżania i uszorstnienia nawierzchni mieszanką piaskowo solną wg standardu zimowego utrzymania -3.

      |--- Prowadzenie akcji zimowej sprzętem ciężkim odśnieżanie dróg wewnętrznych i dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Stargard Szczeciński w sezonie zimowym 2013/2014 r.

      |--- Wykonanie robót konserwacyjno-porządkowych, urządzeń melioracyjno-kanalizacyjnych w miejscowościach; Krąpiel, Rogowo, Witkowo Drugie, Małkocin, Strachocin, Sowno i Strzyżno, Klępino, Podczernin.

      |--- Budowa (wykonanie i montaż urządzeń) placów zabaw w miejscowościach Grabowo i Grzędzice

      |--- Dzierżawa urządzenia samoczynnie rejestrującego wykroczenia w ruchu drogowym wraz z pojazdem samochodowym oraz zapewnieniem szkolenia i obsługi techniczno-serwisowej

      |--- Zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem, w celu doposażenia istniejących placów zabaw

      |--- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na założenie punktów świetlnych w miejscowości Kurcewo

      |--- Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Święte

      |--- Wykonanie mapy do celów planistycznych na potrzeby opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Święte

      |--- Wykonanie robót awaryjnych oraz czasowej organizacji ruchu; most nad rzeką Mała Ina, Witkowo Drugie

      |--- Okresowa kontrola placów zabaw administrowanych przez gminę Stargard Szczeciński

|--- Nieruchomości

      |--- DOKUMENTY

      |--- WYKAZY / INFORMACJE

      |--- PRZETARGI

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo

            |--- III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Smogolice, oznaczonej numerem działki 97/2

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Małkocin

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Pęzino

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Smogolice

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo, oznaczonych numerem działki 148/... z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Smogolice, oznaczonej numerem działki 97/2

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo, oznaczonych numerem działki 148/... z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Smogolice, oznaczonej numerem działki 97/2

            |--- III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 850/1

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice.

            |--- III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice.

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice.

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice

            |--- III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Grabowo

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Pęzino

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Strachocin

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grabowo

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, położonej w obrębie Witkowo, oznaczonej numerem działki 157/2

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Lipnik, oznaczonej numerem działki 7/3

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na: sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Lipnik, oznaczonej numerem działki 7/3 o pow. 0,1539 ha.

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na: sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, położonej w obrębie Witkowo, oznaczonej numerem działki 157/2 o pow. 0,0216 ha.

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Lipnik, oznaczonej numerem działki 7/3

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 821

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Smogolice, oznaczonej numerem działki 125

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 367

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo, oznaczonej numerem działki 148

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA: sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 371

            |--- KOLEJNY III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Pęzino, oznaczonej numerem działki 13/3

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Pęzino, oznaczonej numerem działki 223

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Lipnik.

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Małkocin.

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice 371

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzic

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Pęzino

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo

            |--- OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Pęzino, oznaczonej numerem działki 13/3

            |--- OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Smogolice

            |--- OGŁOSZENIE O KOLEJNYM III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONY na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 70,65 m2 w budynku mieszkalno-użytkowym nr 33 w Klępinie.

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Żarowo, oznaczonej numerem działki 39 o pow. 0,70 ha

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Pęzino, oznaczonej numerem działki 13/3 o pow. 1,25 ha

            |--- ROKOWANIA po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Lipnik, oznaczonej numerem działki 7/3

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Żarowo, oznaczonej numerem działki 39

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 119

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym nr 33 w Klępine

            |--- PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,28 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 110/2, położona w obrębie ewidencyjnym Rogowo

            |--- I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej numerem działki 203/3, położonej w obrębie Strachocin

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Lipnik, oznaczonej numerem działki 7/3 o pow. 0,1539 ha

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Żarowo, oznaczonej numerem działki 39 o pow. 0,70 ha

            |--- KOLEJNY IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie SOWNO, oznaczonych numerem działki 305/2 o pow. 0,1693 ha i 90 o pow. 0,22 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 70,65 m2 w budynku mieszkalno-użytkowym nr 33 ,położnym w obrębie Klępino.

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Małkocin, oznaczonej numerem działki 119 o pow. 0,33 ha

            |--- ROKOWANIA po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerem działki 86/4 o pow. 0,8257 ha, położonej w obrębie Pęzino. 

            |--- ROKOWANIA po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerem działki 149/10 o pow. 0,0960 ha, położonej w obrębie Grzędzice, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Lipnik, oznaczonej numerem działki 7/4

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Lipnik, oznaczonej numerem działki 7/3

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, oznaczonej numerem działki 121/1 położonej w obrębie Rogowo.

            |--- OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Pęzino, oznaczonej numerem działki 86/4

            |--- OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 149/10 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice

            |--- OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie SOWNO, oznaczonych numereami działki 90 i 305/2.

            |--- OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, oznaczonej numerem działki 121/1, położonej w obrębie Rogowo

            |--- KOLEJNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo

            |--- (ODWOŁANY) KOLEJNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Małkocin

            |--- (ODWOŁANY) KOLEJNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Smogolice

            |--- (ODWOŁANY) KOLEJNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Pęzino

            |--- ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, oznaczonej numerem działki 121/1 o pow. 0,21 ha, położonej w obrębie Rogowo

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 90 i 305

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice, oznaczonych numerami działki 371/6-13

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w obrębie Pęzino, oznaczonej numerem działki 86/4

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 367/12,13,14,15

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Grzędzice, oznaczonej numerem działki 149/10

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Trzebiatów, oznaczonej numerem działki 62/2

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, oznaczonej numerem działki 121/1, położonej w obrębie Rogowo

            |--- OGŁOSZENIE: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Koszewko, oznaczonej numerem działki 2/28, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową

            |--- OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż udziału w niezabudowanej nieruchomość oznaczonej numerem działki 92/3 położonej w obrębie Krąpiel

            |--- OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki, położonej w obrębie Rogowo

            |--- OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grzędzice.

            |--- OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo

            |--- OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Małkocin

            |--- OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 119 położonej w obrębie Małkocin

            |--- OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Pęzino

            |--- OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Smogolice

            |--- OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO

            |--- OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Smogolice

            |--- OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Grabowo

            |--- OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Małkocin

            |--- OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż zabudowanej budynkiem byłej sali gimnastycznej nieruchomości położonej w obrębie Grabowo

            |--- OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Pęzino

            |--- OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 119 o pow. 0,33 ha, położonej w obrębie Małkocin

            |--- OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej budynkiem byłej sali gimnastycznej nieruchomości położonej w obrębie Grabowo, oznaczonej numerem działki 148/4

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej numerem działki 62/2 położonej w obrębie Trzebiatów

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego na działce 53/1 w obrębie Klępino

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż: niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 305/2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż: niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 90 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH oo drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Grzędzice

            |--- OGŁOSZENIE O PRZETARGU - II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 33/2 działka 53/1 w obrębie Klępino

            |--- OGŁOSZENIE O PRZETARGU - II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Trzebiatów, oznaczonej numerem działki 62/2

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Żarowo, oznaczonej numerem działki 756 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. - SPRZEDANA

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 305/2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO oznaczonej numerem działki 90 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu na sprzedaż: zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 48 nieruchomości położonej w obrębie Pęzino oznaczonej numerem działki 79/1 - SPRZEDANA

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH na sprzedaż niezabudowanych nieruchomościach położonych w obrębie Grzędzice, oznaczonych numerem działek 149/8 , 149/9 , 149/10

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Trzebiatów

            |--- II PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA sprzedaż zabudowanej budynkiem byłej sali gimnastycznej nieruchomości położonej w obrębie Grabowo

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Żarowo z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Smogolice

            |--- III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, położonych w obrębie Grabowo.

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 48 nieruchomości położonej w obrębie Pęzino, oznaczonej numerem działki 79/1

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Grabowo

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Smogolice

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH na sprzedaż niezabudowanych nieruchomościach położonych w obrębie Grzędzice, oznaczonych numerem działek 149/8 , 149/9 , 149/10

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH na sprzedaż sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 305/2

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 90

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie MAŁKOCIN oznaczonej numerem działki 29/1 o pow. 0,1530 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową

            |--- I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA sprzedaż zabudowanej budynkiem byłej sali gimnastycznej nieruchomości położonej w obrębie Grabowo

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Żarowo, oznaczonej numerem działki 756 o pow. 0,1589 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 48 nieruchomości położonej w obrębie Pęzino

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie GRZĘDZICE

            |--- ROKOWANIA w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Smogolice

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie GRABOWO

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 305/2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową

            |--- ROKOWANIA po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie MAŁKOCIN, oznaczonej numerem działki 29/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 90 przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie GRZĘDZICE

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie KOSZEWKO, oznaczonej numerem działki 2/27

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Smogolice

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 305/2

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 90

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie KLĘPINO, oznaczonej numerem działki 378/1

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzdaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Grabowo

            |--- III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie MAŁKOCIN

            |--- OGŁOSZENIE O PRZETARGU I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY w MIEJSCOWOŚCI SMOGOLICE

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 25 wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, działka nr 189/1 obręb Trzebiatów

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA: sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie MAŁKOCIN, oznaczonej numerem działki 29/1 o pow. 0,1530 ha, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SZ1T/00050232/3 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 25 wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, działka nr 189/1 obręb Trzebiatów

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie MAŁKOCIN, oznaczonej numerem działki 29/1 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie MAŁKOCIN, oznaczonej numerem działki 29/2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym nr 25 wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, działka nr 189/1 obręb Trzebiatów

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANICH dotyczących sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Sowno, oznaczonej numerem działki 90

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANICH dotyczących sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Sowno, oznaczonej numerem działki 305/2

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie KRĄPIEL, oznaczonej numerem działki 3/12

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANICH dotyczących sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Sowno, oznaczonej numerem działki 90

            |--- OGŁOSZENIE O ROKOWANICH dotyczących sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Sowno, oznaczonej numerem działki 305/2

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 90 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

            |--- II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie SOWNO, oznaczonej numerem działki 305/2 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową

            |--- Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na nieruchomość niezabudowaną położona w obrębie Sowno 350/2

            |--- Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na nieruchomość niezabudowaną położona w obrębie Sowno 90

            |--- Pierwszy przetarg nieograniczony ustny na nieruchomość niezabudowaną położona w obrębie Klępino 48/12

            |--- I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem w trakcie budowy, oznaczonej numerem działki 263/6, o powierzchni 4 998 m2, położonej w obrębie PĘZINO

|--- Ogłoszenia / Informacje

      |--- Ogłoszenie w sprawie sprzedaży, w trybie przetargu pisemnego publicznego barakowozu, stanowiacego własność Gminy Stargard

      |--- Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu - V ogłoszenie

      |--- Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

      |--- Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

      |--- Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

      |--- OBWIESZCZENIE ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO dotyczące inwestycji drogowej obejmującej przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Stargard Szczeciński, Witkowo, Witkowo Pierwsze, Dolice, granica Powiatu Stargardzkiego

      |--- Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński

      |--- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje specjalistów do przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS

      |--- Prowadzenie świetlicy środowiskowej

      |--- Małe projekty -konkurs nr 2/2009 -LGD Stowarzyszenie WIR Wiejska Inicjatywa

      |--- Odnowa i rozwój wsi -konkurs nr 1/2009 -LGD Stowarzyszenie WIR Wiejska Inicjatywa

      |--- Dostawa opału do Szkół Gminy Stargard Szczeciński

      |--- OGŁOSZENIE PRASOWE

      |--- Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie półkolonii

      |--- Dostawa opału do Szkół Gminy Stargard Szczeciński

      |--- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim poszukuje specjalistów i firm do przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS

      |--- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego świetlic środowiskowych na terenie Gminy Stargard Szczeciński w miejscowościach Krąpiel, Ulikowo, Strzyżno

      |--- DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ KUCHNIA GMINNA W PĘZINIE

      |--- Dostawa opału do Szkół Gminy Stargard Szczeciński

      |--- Europejski Fundusz Społeczny

      |--- KONKURS OFERT ofert na realizację zadania w 2008 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

|--- Konkursy

      |--- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

      |--- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2018 r.

      |--- Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - rozwój sportu

      |--- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stargard w 2017 r.

      |--- Otwarty konkurs ofert na na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego

            |--- Wyniki otwartego konkursu ofert

      |--- Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu

      |--- Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenie placówek wsparcia dziennego 04.12.2015

      |--- Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenie placówek wsparcia dziennego 25.11.2015

PRACA


|--- Urząd Gminy

      |--- Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Planowania Przestrzennego

      |--- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

      |--- Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

      |--- Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (na czas zastępstwa)

      |--- Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i łowiectwa w Referacie Gospodarki Nieruchomości i Rolnictwa - II nabór

      |--- Stanowisko ds. infrastruktury drogowej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

      |--- Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i łowiectwa w Referacie Gospodarki Nieruchomości i Rolnictwa

      |--- Stanowisko ds. dochodów w Referacie Finansowym Urzędu Gminy

      |--- Stanowisko ds. obsługi kasowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Stargard

      |--- Stanowisko ds. infrastruktury drogowej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

      |--- Stanowisko ds. infrastruktury drogowej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

      |--- Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy

      |--- Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

      |--- Stanowisko ds. infrastruktury drogowej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

      |--- Wolne stanowisko ds. utrzymania dróg (Umowa o prace na czas zastępstwa)

      |--- Wolne stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych (Umowa o pracę na czas zastępstwa)

      |--- Stanowisko ds. windykacji należności z tytułu podatków i opłat, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej

      |--- Stanowisko

      |--- Stanowisko ds. windykacji należności z tytułu podatków i opłat, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej

      |--- Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych (Umowa o prace na czas zastępstwa)

      |--- Stanowisko ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard

      |--- Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Stargard

      |--- Stanowisko ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard

      |--- KIEROWNIK OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ

      |--- Stanowisko ds. ewidencji księgowej wydatków w Referacie Finansowym (konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. obsługi informatycznej Urzędu Gminy Stargard (konkurs nie został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. funduszy europejskich w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- KONKURS NA STANOWISKO DREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY STARGARD Z SIEDZIBĄ W KLĘPINIE (konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. zadań inwestycyjnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. planowania przestrzennego w Referacie Planowania Przestrzennego (konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs nie został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. ochrony środowiska (konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Audytor wewnętrzny (konkurs nie został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. obsługi interesanta w Referacie Organizacyjnym Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy Stargard (konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy (konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. windykacji należności budżetowych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy (konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. obsługi administracyjnej w Straży Gminnej Gminy Stargard Szczeciński (konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. gospodarki odpadami i melioracji (konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. obsługi administracyjnej w Straży Gminnej Gminy Stargard Szczeciński (konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński (konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Strażnik gminny (konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Strażnik gminny (konkurs nie został rozstrzygnięty)

      |--- Strażnik gminny (konkurs nie został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (Konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Komendant Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. budownictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński. (Konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński

      |--- Stanowisko ds. budownictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.

      |--- Stanowisko ds. budownictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

      |--- Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy (Konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- STANOWISKOKO DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLĘPINIE (Konkurs nie został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs nie został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński. (Konkurs nie został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński. (Konkurs nie został rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (Konkurs rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. utrzymania i rozliczeń infrastruktury technicznej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (Konkurs rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (Konkurs zakończony)

      |--- Stanowisko ds. utrzymania i rozliczeń infrastruktury technicznej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (Konkurs zakończony)

      |--- Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (Konkurs rozstrzynięty)

      |--- Stanowisko ds. organizacyjnych, zaopatrzenia i ubezpieczeń majątku (Konkurs rozstrzynięty)

      |--- Stanowisko ds. zaliczki alimentacyjnej (Konkurs rozstrzynięty)

      |--- Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy (Konkurs rozstrzynięty)

      |--- Stanowisko ds. zwrotu podatku akcyzowego i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Konkurs rozstrzynięty)

      |--- Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Referacie Organizacyjnym Spraw Społecznych i Obywatelskich (Konkurs rozstrzynięty)

      |--- Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs rozstrzynięty)

      |--- Stanowisko ds. windykacji należności podatkowych w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Stargard Szczeciński Szczeciński (Konkurs rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (Konkurs rozstrzygnięty)

|--- Ośrodek Administracyjny Szkół

      |--- Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach

      |--- Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach

      |--- Inspektor w Ośrodku Administracyjnym Szkół Gminy Stargard

      |--- Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie

      |--- Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie

      |--- Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOWNIE

      |--- Kierownik Kuchni Gminnej w Pęzinie

      |--- Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRACHOCINIE

      |--- Referent w Ośrodku Administracyjnym Szkół Gminy Stargard

      |--- Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sownie oraz stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach

      |--- Konkurs na stanowisko dyrektora GIMNAZJUM GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

      |--- Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOWNIE

      |--- INSPEKTOR d/s obsługi oświaty (pracownik przyjęty)

      |--- Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRACHOCINIE

      |--- Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRACHOCINIE

      |--- Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PĘZINIE I MAŁKOCINIE

      |--- Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZĘDZICACH

      |--- INSPEKTOR d/s zmówień publicznych i systemu oświaty (pracownik przyjęty)

      |--- INSPEKTOR ds BHP i remontów szkół (pracownik przyjęty)

      |--- Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOWNIE (konkurs rozstrzygnięty)

      |--- Kasjer w Ośrodku Administracyjnym Szkół gminy Stargard Szczeciński (_PRACOWNIK_PRZYJĘTY_)

      |--- Główny Księgowy (_PRACOWNIK_PRZYJĘTY_)

      |--- Inspektor ds pracowniczych (_PRACOWNIK_PRZYJĘTY_)

      |--- Inspektor (_PRACOWNIK_PRZYJĘTY_)

|--- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

      |--- Szkolenie: Trening z doradztwa zawodowego

      |--- Szkolenie: Trening psychologiczny

      |--- Szkolenie: Sprzedawca- handlowiec z obsługą komputera i kas fiskalnych

      |--- Szkolenie: Kurs prawa jazdy kat. B

      |--- Szkolenie: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

      |--- Pracownik socjalny (konkurs rozstrzygnięty)

      |--- Psycholog

      |--- Asystent Rodziny

      |--- Stanowisko urzędnicze w sekcji świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Konkurs rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego (Konkurs rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. świadczeń i windykacji funduszu alimentacyjnego (Konkurs rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Konkurs rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko – referent ds. dodatków mieszkaniowych, obsługa systemu komputerowego POMOST (Konkurs rozstrzygnięty)

      |--- Stanowisko – referent ds. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych. (_PRACOWNIK_PRZYJĘTY_)