Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Wykonanie prac polegających na utrzymaniu zieleni w nieruchomościach stanowiących własność gminy Stargard w roku 2021. - KATALOG -
dokument Prowadzenie akcji zimowej sprzętem ciężkim- odśnieżanie dróg wewnętrznych i dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Stargard w sezonie zimowym 2020/2021 r. -standard 5 zimowego utrzymania dróg- II postępowanie na dwa Rejony na które nie wpłynęła żadna oferta. - dokument stracił ważność 2020-11-13 09:35
dokument Prowadzenie akcji odśnieżania dróg w Gminie Stargard w sezonie zimowym 2020/2021. - dokument stracił ważność 2020-11-13 09:27
dokument Wykonywanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Stargard - dokument stracił ważność 2020-11-13 09:27
katalog Wykonanie strony internetowej dla Urzędu Gminy Stargard - KATALOG -
katalog Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Stargard - KATALOG -
katalog Wykonanie prac geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu granicy nieruchomości położonej w obrębie Grzędzice - KATALOG -
katalog Wykonanie prac polegających na utrzymaniu zieleni w nieruchomościach stanowiących własność gminy Stargard w roku 2020. - KATALOG -
katalog Prowadzenie akcji zimowej na drogach w Gminie Stargard w sezonie zimowym 2019/2020- II postępowanie. - KATALOG -
katalog Wykonywanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Stargard II postępowanie. - KATALOG -
katalog Wykonywanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Stargard. - KATALOG -
katalog GKI.271.118.2019.G.Ch. Oferta- Prowadzenie akcji zimowej na drogach w Gminie Stargard w sezonie zimowym 2019/2020 - KATALOG -
katalog Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard. - KATALOG -
katalog Wykonanie prac polegających na utrzymaniu zieleni w nieruchomościach stanowiących własność gminy Stargard w roku 2019. - KATALOG -
katalog Odśnieżanie dróg w Gminie Stargard w sezonie 2018/2019 r. - KATALOG -
katalog Kompleksowe wyposażenie Sali konferencyjnej wraz z systemem obsługi Rady Gminy. - KATALOG -
katalog Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie. - KATALOG -
katalog Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach Etap II-II przetarg- UNIEWAŻNIONY. - KATALOG -
katalog Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach Etap II- unieważniony. - KATALOG -
katalog Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie- Unieważniony. - KATALOG -
katalog Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie- unieważniony brak ofert. - KATALOG -
katalog Roboty budowlane w remizie strażackiej w Pęzinie. - KATALOG -
dokument Wykonanie prac polegających na utrzymaniu zieleni w nieruchomościach stanowiących własność gminy Stargard w roku 2018. 2018-01-10 12:00
katalog Odśnieżanie dróg w Gminie Stargard w sezonie zimowym 2017/2018. - KATALOG -
katalog Wykonanie miejsca rekreacyjnego w Krąpielu gmina Stargard- II Postepowanie. - KATALOG -
katalog Wykonanie miejsca rekreacyjnego w Krąpielu gmina Stargard- Unieważniony. - KATALOG -
katalog Zagospodarowanie części terenu działki 396/4 w Strumianach- Etap II. - KATALOG -
katalog Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dot. budowy oświetlenia drogowego w Gminie Stargard. - KATALOG -
katalog Wykonywanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Stargard w ilości ok. 62,06 Mg. - KATALOG -
katalog Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dot. budowy oświetlenia drogowego w Gminie Stargard. - KATALOG -
katalog Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej Remizy Strażackiej w Grzędzicach. - KATALOG -
katalog Wykonanie prac polegających na utrzymaniu zieleni w nieruchomościach stanowiących własność gminy Stargard w roku 2017 - KATALOG -
katalog Prowadzenie akcji zimowej w sezonie 2016/2017 - KATALOG -
katalog Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Renault Master - KATALOG -
katalog Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Renault Master - KATALOG -
katalog Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Renault Master - KATALOG -
katalog Wykonywanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Stargard w ilości ok. 160,96 Mg. - KATALOG -
katalog Powtórne ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Renault Master - KATALOG -
katalog Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Renault Master - KATALOG -
katalog Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w Lipniku. - KATALOG -
katalog Wykonanie elewacji budynku ośrodka zdrowia wraz z malowaniem i wymianą okna i drzwi zewnętrznych w miejscowości Pęzino. - KATALOG -
katalog Wykonanie prac polegających na utrzymaniu zieleni w nieruchomościach stanowiących własność gminy Stargard w roku 2016. - KATALOG -
katalog Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Stargard Szczeciński w sezonie zimowym 2015/2016 rok. - KATALOG -
dokument Wykonanie robót budowlanych obiektów mostowych. 2015-10-16 08:04
katalog Wykonanie prac polegających na określeniu wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. - KATALOG -
katalog Wykonywanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Stargard Szczeciński w ilości ok. 72,58 Mg - KATALOG -
katalog Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej nr 26 (ul. Lipowa) w okolicach budynku mieszkalnego nr 12 w Lipniku na działkę nr 739, wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń.- Unieważniony. - KATALOG -
katalog Położenie polbruku przy świetlicy w Poczerninie - KATALOG -
katalog Budowa małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Lipnik Gmina Stargard Szczeciński - KATALOG -
katalog Wykonanie prac polegających na utrzymaniu zieleni w nieruchomościach stanowiących własność gminy Stargard Szczeciński w roku 2015. - KATALOG -
katalog Dzierżawa urządzenia samoczynnie rejestrującego wykroczenia w ruchu drogowym wraz z pojazdem samochodowym oraz zapewnieniem szkolenia i obsługi techniczno?serwisowej dla Straży Gminnej Gminy Stargard Szczeciński - KATALOG -
katalog Remont pomostu i budowa placu zabaw oraz ścieżki spacerowej w miejscowości Wierzchląd gmina Stargard Szczeciński. - KATALOG -
katalog Prowadzenie akcji zimowej w Gminie Stargard Szczeciński. - KATALOG -
katalog Wykonanie elewacji budynku ośrodka zdrowia wraz z malowaniem i wymianą okna i drzwi zewnętrznych w miejscowości Pęzino. - KATALOG -
katalog Roboty Budowlane polegające na remoncie istniejącej nawierzchni utwardzonej wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych na terenie przed budynkiem świetlicy wiejskiej, a także remont istniejącej kanalizacji sanitarnej prowadzącej do budynku świetlicy zlokalizowanej w miejscowości Poczernin na dz. geod. 445, 44/3 i 247 gmina Stargard Szczeciński.- II postepowanie. - KATALOG -
katalog Remont nawierzchni, wykonanie nowych miejsc parkingowych na terenie przed budynkiem świetlicy wiejskiej, wraz z remontem istniejącej kanalizacji sanitarnej prowadzącej do budynku świetlicy zlokalizowanej w miejscowości Poczernin na dz. geod. 445, 44/3 i 247 - KATALOG -
katalog Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Warchlinku. - KATALOG -
katalog Sprzedaż i dostawa nowego kontenera do miejscowości Lipnik Gm. Stargard Szczeciński - KATALOG -
katalog Wykonywanie usługi usunięcia materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Stargard Szczeciński. - KATALOG -
katalog Remont schodów i parapetów wewnętrznych w świetlicy w Rogowie - KATALOG -
katalog Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi: Budowa boiska Pęzino, Budowa Świetlicy Strumiany, Założenie dodatkowych punktów świetlnych w miejscowości Kurcewo. - KATALOG -
katalog Konserwacja syntetycznej nawierzchni trawiastej boiska orlik w Witkowie Pierwszym, Gmina Stargard Szczeciński- nowe postępawanie. - KATALOG -
katalog Konserwacja syntetycznej nawierzchni trawiastej boiska orlik w Witkowie Pierwszym, Gmina Stargard Szczeciński. - KATALOG -
katalog Usługa wyłapywania bezpańskich psów i kotów wraz z ich transport do schroniska - KATALOG -
katalog Dostawa nowego obiektu kontenerowego metalowego łączonego do miejscowości Lipnik Gm. Stargard Szczeciński - KATALOG -
katalog Wykonanie robót budowlanych obejmujących przygotowanie terenu pod plac rekreacyjny w miejscowości Koszewko. - KATALOG -
katalog Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją na potrzeby osób niepełnosprawnych, pomieszczenia nr 3 w obiekcie socjalnym zaplecza sportowego przy boisku Orlik w Witkowie Pierwszym, wraz z pracami dodatkowymi. - KATALOG -
katalog Wykonanie opracowań opisujących zakres robót i ustalających koszt ich wykonania dla poszczególnych zadań w 2014 r., których wartość robót nie przekracza 14 000 euro - KATALOG -
dokument Wykonanie prac polegających na usuwaniu drzew i krzewów oraz pracach pielęgnacyjnych drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność gminy Stargard Szczeciński. 2014-03-11 08:58
katalog Zakup samochodu nowego lub używanego osobowo terenowego typu SUV z napędem 4x4 dla potrzeb Straży Gminnej Gminy Stargard Szczeciński. - KATALOG -
dokument Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- dla adaptacji na potrzeby osób niepełnosprawnych, pomieszczenia nr 3 w Obiekcie Socjalnym Zaplecza Sportowego przy boisku orlik w Witkowie Pierwszym, z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń włącznie. II postępowanie. 2013-12-05 09:43
katalog Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- dla wykonania adaptacji dla potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenia nr 3 w Obiekcie Socjalnym Zaplecza Sportowego przy boisku orlik w Witkowie I, z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń włącznie. - KATALOG -
katalog Prowadzenie akcji zimowej sprzętem ciężkim odśnieżanie wskazanych dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Stargard Szczeciński w sezonie zimowym 2013/2014 r. Obejmujące usługę odśnieżania sprzętem ciężkim usuwania śliskości, odśnieżania i uszorstnienia nawierzchni mieszanką piaskowo solną wg standardu zimowego utrzymania -3. - KATALOG -
katalog Prowadzenie akcji zimowej sprzętem ciężkim odśnieżanie dróg wewnętrznych i dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Stargard Szczeciński w sezonie zimowym 2013/2014 r. - KATALOG -
katalog Wykonanie robót konserwacyjno-porządkowych, urządzeń melioracyjno-kanalizacyjnych w miejscowościach; Krąpiel, Rogowo, Witkowo Drugie, Małkocin, Strachocin, Sowno i Strzyżno, Klępino, Podczernin. - KATALOG -
katalog Budowa (wykonanie i montaż urządzeń) placów zabaw w miejscowościach Grabowo i Grzędzice - KATALOG -
katalog Dzierżawa urządzenia samoczynnie rejestrującego wykroczenia w ruchu drogowym wraz z pojazdem samochodowym oraz zapewnieniem szkolenia i obsługi techniczno-serwisowej - KATALOG -
katalog Zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem, w celu doposażenia istniejących placów zabaw - KATALOG -
katalog Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na założenie punktów świetlnych w miejscowości Kurcewo - KATALOG -
katalog Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Święte - KATALOG -
katalog Wykonanie mapy do celów planistycznych na potrzeby opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Święte - KATALOG -
katalog Wykonanie robót awaryjnych oraz czasowej organizacji ruchu; most nad rzeką Mała Ina, Witkowo Drugie - KATALOG -
katalog Okresowa kontrola placów zabaw administrowanych przez gminę Stargard Szczeciński - KATALOG -