Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 377, 875, położonych w obrębie ewidencyjnym Grzędzice, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2021-08-30 09:05:14
Obwieszczenie w sprawie: wezwania inwestora do uzupełnienie do prowadzonego postępowania. Robert Lange 2021-08-27 22:06:41
Obwieszczenie w sprawie: wezwania inwestora do uzupełnienie do prowadzonego postępowania. Robert Lange 2021-08-27 10:51:20
Obwieszczenie w sprawie: zakończenie postępowania Robert Lange 2021-08-27 10:47:59
Wybór najkorzystniejszej oferty Grzegorz Chełmiński 2021-08-26 14:41:36
Ogłoszenie o zamówieniu Robert Lange 2021-08-25 22:18:53
Informacja z otwarcia ofert. Grzegorz Chełmiński 2021-08-25 14:54:46
Informacja z otwarcia ofert. - dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2021-08-25 14:52:37
Ogłoszenie o zamówieniu Grzegorz Chełmiński 2021-08-25 14:52:24
Informacja z otwarcia ofert. - dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2021-08-25 14:52:00
Informacja z otwarcia ofert. - dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2021-08-25 14:51:39
Informacja z otwarcia ofert. - dokument usunięty Grzegorz Chełmiński 2021-08-25 14:49:55
OBWIESZCZENIE O WYDANYCH POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV obejmującej budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowę sieci kablowych 15kV i 0,4kV, zlokalizowanej na terenie działek nr 26, 28/6, 28/10, 28/12, 28/14, 28/17, położonych w obrębie ewidencyjnym Klępino, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2021-08-25 07:58:56
TRANSMISJA DYSKUSJI PUBLICZNEJ ON-LINE Robert Lange 2021-08-24 22:28:38
TRANSMISJA DYSKUSJI PUBLICZNEJ ON-LINE Robert Lange 2021-08-24 22:22:09
TRANSMISJA DYSKUSJI PUBLICZNEJ ON-LINE Robert Lange 2021-08-24 22:20:09
Dotyczy: złożenia wniosku o dofinasowanie zadań (przebudowa drogi gminnej - Krąpiel) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Ewa Misztela 2021-08-24 13:46:43
Odpowiedź Ewa Misztela 2021-08-24 13:46:00
Odpowiedź Ewa Misztela 2021-08-24 13:45:20
Odpowiedź Ewa Misztela 2021-08-24 13:45:11
Zapytanie Ewa Misztela 2021-08-24 13:44:54
Dotyczy: złożenia wniosku o dofinasowanie zadań (przebudowa drogi gminnej - Krąpiel) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Ewa Misztela 2021-08-24 13:42:51
Dotyczy: złożenia wniosku o dofinasowanie zadań (przebudowa drogi gminnej - Krąpiel) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Ewa Misztela 2021-08-24 13:42:48
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, sieci elektroenergetycznej - linii kablowej SN i nn oraz złącz kablowych, zlokalizowanej na terenie działek nr 98, 76/8, 76/9, 76/21, 76/24, 76/27, położonych w obrębie ewidencyjnym Rogowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2021-08-23 09:48:17
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie działki nr 926, położonej w obrębie ewidencyjnym Witkowo, gmina Stargard Sylwia Grabowska-Fatalska 2021-08-23 08:50:24
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Planowania Przestrzennego Aleksandra Mocarska 2021-08-20 10:04:52
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Planowania Przestrzennego Aleksandra Mocarska 2021-08-20 10:00:39
Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Planowania Przestrzennego Aleksandra Mocarska 2021-08-20 10:00:17
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 235/1, położonej w obrębie Grabowo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Robert Lange 2021-08-20 09:25:24
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej Aleksandra Mocarska 2021-08-20 09:13:26
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 235/1, położonej w obrębie Grabowo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Aleksandra Mocarska 2021-08-20 09:05:34
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 235/1, położonej w obrębie Grabowo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Aleksandra Mocarska 2021-08-20 08:23:36
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 235/1, położonej w obrębie Grabowo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Aleksandra Mocarska 2021-08-20 08:22:12
Obwieszczenie w sprawie: zakończenie postępowania Robert Lange 2021-08-19 18:35:05
Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej p.n. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)- II postępowanie - Unieważniony. Grzegorz Chełmiński 2021-08-18 14:52:43
Unieważnienie Grzegorz Chełmiński 2021-08-18 14:50:15
Obwieszczenie w sprawie: wszczęcia postępowania Robert Lange 2021-08-17 20:53:38
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 42 MW składającej się z 42 instalacji każda o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej numerem 109/24, położonej w obrębie Żarowo oraz na działkach oznaczonych numerami 160/2 i 157, położonych w obrębie Smogolice Robert Lange 2021-08-17 20:50:57
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Aleksandra Mocarska 2021-08-17 15:04:10
- Protokół nr XXIX/21 Ewa Misztela 2021-08-17 13:55:37